Certifikat

VI är en godkänd bilverkstad

Godkänd Bilverkstad (GBV) är ett gemensamt branschinitiativ mellan Motorbranschens Riksförbund (MRF) och Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) för kvalitetssäkring på en miniminivå av verkstadens förmåga att utföra fackmässiga servicearbeten och reparationer.

Branschöverenskommelsen Verkstadens Reparationsvillkor ska efterföljas. Branschstandarden kan fungera som ett styrande dokument för ISO.

Kontrollföretag (KF) ska uppfylla krav enligt de av branschen framtagna kravspecifikationer på stickprov, kunskapskontroll och årlig kontroll. Verkstaden ska avtala med valfri opartisk (KF) som utför minst en annonserad kontroll årligen.

Oannonserade stickprov ska utföras minst två gånger per tekniker och år. Vid den årliga kontrollen ska ytterligare fem stickprov på kundfakturor kontrolleras på arbeten som är utförda av specifik tekniker, för att säkerställa att kunskapen hos teknikern stämmer överens med den ifyllda personliga kunskapsmallen.

Elbil? Inga problem!

Vi på Parant Bil & Motor har utbildad & godkänd personal för att jobba med hybrid & elbilar.

Visste du att alla som vistas i en lokal med högvoltsfordon, måste ha
genomgått en utbildning för detta?

Oroa dig inte, alla hos oss har denna utbildning!

Rulla till toppen